Ngọc Trà, một loại trà túi lọc mới có công dụng hỗ trợ giải độc nicotin cho người hút thuốc và nhiễm khói thuốc.