Trả đũa một cách quá kỳ quặc

Gốc
Một thanh niên ở New Jersey, Mỹ, đã trả đũa một cảnh sát bằng cách rất kỳ quặc: nôn!

Matthew Clemmens, 21 tuổi, cùng một người bạn đang chơi trò chơi với đội của cha con cảnh sát Michael Vangelo. Do bực tức với cha con cảnh sát này trong lúc chơi, Clemmens đã tìm cách trả đũa. Rồi bất ngờ, Clemmens thò hai ngón tay vào họng và nôn thẳng vào cha con cảnh sát nọ. Hành động vô văn hóa này ngay lập tức bị trừng phạt. Clemmens bị bắt giam ngay lập tức vì tội xúc phạm nhân phẩm người khác. Clemmens sẽ chỉ được tại ngoại nếu nộp khoản tiền tại ngoại 36.000 USD. "Đây là hành động kỳ quặc và vô văn hóa nhất mà tôi từng chứng kiến", cảnh sát Vangelo tức giận nói. Diệp Chi (Theo Sport Illustrated, Life)

Tin nóng

Tin mới