Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ

Gốc
Nếu trả lời được 7/10 câu hỏi dưới đây, bạn thực sự là người yêu nước Mỹ.

1Vịnh nào thực sự ở bang California?

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 1

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 2

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 3

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 4

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Vịnh Big Sur ở bang California.

Không chính xác

Đúng. Vịnh Big Sur ở bang California.

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 5

2Thác nước nào ở bang Arkansas?

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 6

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 7

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 8

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 9

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Thác nước rơi ở vùng Ozarks, bang Arkansas.

Không chính xác

Đúng. Thác nước rơi ở vùng Ozarks, bang Arkansas.

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 10

3Dãy đồi nào ở bang Washington?

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 11

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 12

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 13

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 14

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Dãy đồi Palouse ở bang Washington.

Không chính xác

Đúng. Dãy đồi Palouse ở bang Washington.

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 15

4Cảnh núi nào bạn có thể tìm thấy ở bang Montana?

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 16

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 17

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 18

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 19

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Hồ Grinnell trong vườn quốc gia sông băng ở bang Montana.

Không chính xác

Đúng. Hồ Grinnell trong vườn quốc gia sông băng ở bang Montana.

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 20

5Hố lớn nào thực sự ở bang Texas?

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 21

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 22

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 23

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 24

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Bể bơi tự nhiên Hamilton Pool ở Austin, Texas.

Không chính xác

Đúng. Bể bơi tự nhiên Hamilton Pool ở Austin, Texas.

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 25

6Bãi biển nào thực sự ở bang Florida?

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 26

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 27

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 28

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 29

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Bãi biển South Beach ở Miami, bang Florida.

Không chính xác

Đúng. Bãi biển South Beach ở Miami, bang Florida.

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 30

7Động băng nào bạn có thể tìm thấy ở bang Wisconsin?

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 31

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 32

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 33

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 34

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Hang băng Bayfield Peninsula Sea trên quần đảo Apostle ở ngoài khơi bang Wisconsin.

Không chính xác

Đúng. Hang băng Bayfield Peninsula Sea trên quần đảo Apostle ở ngoài khơi bang Wisconsin.

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 35

8Cây cầu nào bạn có thể đi qua ở Tây Virginia?

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 36

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 37

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 38

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 39

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Cầu bắc qua sông New ở Fayette, Tây Virginia.

Không chính xác

Đúng. Cầu bắc qua sông New ở Fayette, Tây Virginia.

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 40

9Vách núi ven biển nào ở bang Maine?

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 41

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 42

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 43

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 44

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Bờ biển trong vườn quốc gia Acadia gần cảng Bar, bang Maine.

Không chính xác

Đúng. Bờ biển trong vườn quốc gia Acadia gần cảng Bar, bang Maine.

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 45

10Lâu đài nào ở New York?

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 46

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 47

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 48

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 49

Bấm vào bất kì vị trí nào trên khung ảnh để chọn

Đúng

Đúng. Lâu đài Belvedere nằm trong công viên Trung tâm ở New York.

Không chính xác

Đúng. Lâu đài Belvedere nằm trong công viên Trung tâm ở New York.

Trả lời được 7 câu hỏi này, bạn đích thị là 'con nghiện' du lịch Mỹ - Ảnh 50

Nếu bạn trả lời đầy đủ các câu hỏi trên, hãy nhấn "Xem thêm kết quả"

Xem kết quả

Có vẻ bạn không quan tâm đến nước Mỹ.

Có vẻ bạn không quan tâm nhiều đến nước Mỹ.

Có vẻ bạn quan tâm đến nước Mỹ.

Có vẻ bạn quan tâm rất nhiều đến nước Mỹ.

Bạn thực sự là người yêu nước Mỹ.

Bạn thực sự là người yêu nước Mỹ.

Làm lại quiz

Tin nóng

Tin mới