Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét đạt chuẩn Đô thị văn minh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022, nội dung kiến nghị như sau:

1. Ngày 18/2/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét đạt chuẩn Đô thị văn minh, tuy nhiên đến nay chưa có các văn bản hướng dẫn thực hiện. Đề nghị chỉ đạo ban hành văn bản hướng dẫn và có các cơ chế chính sách để các địa phương thực hiện.

2. Khu di tích lịch sử Căn cứ Vũ Quang tại xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng di tích Quốc gia năm 2006. Tuy nhiên, hiện nay đường vào khu căn cứ đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa có một số hạng mục thiết yếu như tượng thờ, nhà chờ, bãi đỗ xe, tường rào, nhà vệ sinh,... Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm lập dự án, hỗ trợ kinh phí đầu tư, tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia Căn cứ Vũ Quang nhằm phát huy giá trị lịch sử của di tích, kết hợp thúc đẩy du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hồ Ngàn Trươi.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 3679/BVHTTDL-VP ngày 26/09/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, như sau:

1. Về đề nghị có văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐTTg quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét đạt chuẩn Đô thị văn minh

Ngày 23 tháng 6 năm 2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 495/VHCS-NSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đề nghị quan tâm lập dự án, hỗ trợ kinh phí đầu tư, tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử Quốc gia Căn cứ Vũ Quang

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025; trên cơ sở đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh, khả năng cân đối vốn cho Chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích lịch sử Căn cứ Vũ Quang của khởi nghĩa Hương Khê, Hà Tĩnh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chủ động đưa các dự án tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích vào danh mục dự án đầu tư công trung hạn của địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời cử tri.

>> Toàn văn nội dung văn bản./.