Trả lương công nhân ở bãi đào vàng bằng... ma túy

Hanoinet - Chủ bãi đào đãi vàng thường cho người làm công dùng ma túy trước khi xuống hầm sâu để lấy dũng khí, rồi dần trả lương bằng thứ bột trắng chết người này nhằm "trói chân". Hàng trăm thanh niên chích chung kim tiêm rồi nhiễm AIDS, trở về nhà tháng trước, tháng sau đã "xanh cỏ".

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=43&NewsId=23241