Năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh trả số nợ là 6.788 tỷ đồng. Trong đó nợ gốc là 5.526 tỷ đồng, lãi vay là 1.219 tỷ đồng và các khoản phí liên quan là 43 tỷ đồng.

Tra no 6.788 ty dong vay cho cac du an giao thong trong nam 2015 - Anh 1

Tuyến Metro số 1 đang được thi công khẩn trương. Ảnh: VGP/Nam Đàn

Theo UBND thành phố Hồ Chí Minh, các khoản vay của thành phố gồm phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước và vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ (ODA).

Tính đến ngày 1/1/2015, tổng dư nợ vay của thành phố là 19.590 tỷ đồng; trong đó phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là 12.669 tỷ đồng, tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước là 2.000 tỷ đồng và vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 4.921 tỷ đồng.

Tổng số nợ thành phố trả trong năm 2015 là 6.788 tỷ đồng. Trong đó nợ gốc là 5.526 tỷ đồng, lãi vay là 1.219 tỷ đồng và các khoản phí liên quan là 43 tỷ đồng.

Dự kiến đến ngày 31/12, tổng dư nợ vay của thành phố sẽ còn lại 17.980 tỷ đồng.

Trong đó, vốn vay ODA là 4.921 tỷ đồng dành cho các dự án gồm nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2 (1.166 tỷ đồng); vệ sinh môi trường kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè (582 tỷ đồng); nâng cấp đô thị thành phố (587 tỷ đồng); đèn tín hiệu giao thông (4 tỷ đồng); nâng cấp hệ thống cấp thoát nước (335 tỷ đồng); cải thiện môi trường nước giai đoạn 1 (332 tỷ đồng); tuyến metro số 1 (1.264 tỷ đồng); xây dựng Đại lộ Đông Tây (76 tỷ đồng); trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng (65 tỷ đồng).

UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, dự tính hàng năm nhu cầu vốn đầu tư từ ngân sách thành phố khoảng 30.000-35.000 tỷ đồng. Do đó, dự kiến thành phố sẽ tiếp tục sẽ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (3.000 tỷ đồng) và tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước (2.000 tỷ đồng).

Đối với vốn vay ODA, bên cạnh các dự án đang thực hiện và tiếp tục giải ngân, trong năm 2016 thành phố sẽ triển khai thủ tục vay một số dự án như dự án phát triển giao thông xanh (tổng mức đầu tư 155 triệu USD) và dự án quản lý rủi ro ngập nước (437 triệu USD).

Trong năm 2016, các khoản nợ vay đến hạn thanh toán của thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 4.583 tỷ đồng.

Theo baochinhphu.vn