Trả trợ cấp tai nạn lao động chưa đúng

Gốc
Vũ Văn Hải (huyện Bình Chánh, TP HCM) hỏi: 'Tôi bị tai nạn giao thông khi đi thực hiện nhiệm vụ do công ty phân công, bị suy giảm khả năng lao động 15%. Sau khi xảy ra tai nạn, người gây tai nạn cho tôi đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Biên bản điều tra tai nạn lao động (TNLĐ) của công ty kết luận lỗi do người khác gây ra. Tuy nhiên, công ty chỉ chi trả trợ cấp cho tôi khoản tiền bằng 40% mức quy định đối với người bị TNLĐ. Xin hỏi công ty đã thực hiện đúng chưa?'.

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Khoản 1 điều 39 Luật An toàn - Vệ sinh lao động quy định trường hợp người lao động (NLĐ) bị TNLĐ khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành của người sử dụng lao động (NSDLĐ) ở ngoài phạm vi cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, nếu do lỗi của người khác gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn thì NSDLĐ vẫn phải bồi thường cho NLĐ theo quy định tại khoản 4 điều 38 của luật này. Theo đó, NSDLĐ phải bồi thường cho NLĐ bị TNLĐ ít nhất bằng 1,5 tháng lương nếu bị suy giảm từ 5%-10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11%-80%. Mức trợ cấp ít nhất bằng 40% mức quy định mà công ty thực hiện là áp dụng cho trường hợp NLĐ bị TNLĐ mà do lỗi của chính họ gây ra (khoản 5 điều 38 Luật An toàn - Vệ sinh lao động). Do vậy, việc công ty kết luận lỗi do người khác gây ra nhưng chỉ chi trả trợ cấp cho anh Hải bằng 40% mức quy định là trái quy định pháp luật.