Trà Vinh chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer Nam bộ năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24-26/9. Tại Trà Vinh, trong những ngày này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các cơ quan ban, ngành, chính quyền các địa phương tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí dân tộc Khmer tiêu biểu trên địa bàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tra-vinh-cham-lo-doi-song-dong-bao-khmer-53657.htm