Trà Vinh phát triển cánh đồng lúa diện tích lớn

Gốc
Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang tập trung xây dựng, phát triển cánh đồng lúa diện tích lớn và vận động nông dân sản xuất lúa tham gia mô hình. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, cánh đồng lúa lớn đạt quy mô 10.000 ha, tập trung tại các huyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Châu Thành.

Trà Vinh phát triển cánh đồng lúa diện tích lớn - Ảnh 1

Nông dân tham gia sản xuất theo mô hình sẽ dễ ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất, giúp giảm giá thành và tăng giá trị, tạo ra sản lượng lúa hàng hóa lớn ổn định, tăng thu nhập đáng kể cho nông dân. Đây cũng là điều kiện để thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ với nông dân. Vụ hè thu năm 2017, tỉnh Trà Vinh xuống giống hơn 77.000 ha, đạt gần 99% kế hoạch; trong đó, có 15 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 3.268 ha. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 52.000 ha, năng suất bình quân đạt 5,3 tấn/ha. Riêng đối với diện tích lúa trong cánh đồng lớn, năng suất bình quân đạt hơn 5,8 tấn/ha, cao hơn 0,5 tấn/ha so với ngoài mô hình.

* Tỉnh Đồng Nai phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh nông thôn mới (NTM) với 80% số đơn vị cấp huyện và 80% số đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong đó có 15% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí của tỉnh. Năm nay, tỉnh phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 44 triệu đồng/người và tăng lên 59 triệu đồng vào năm 2020. Xác định việc xây dựng NTM không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn, Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra mục tiêu “4 tốt hơn” trong việc nâng cao chất lượng các tiêu chí gồm: Thu nhập của người nông dân ngày càng cao hơn; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại hơn; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, bảo tồn, phát huy tốt hơn các giá trị truyền thống ở nông thôn, an ninh, an toàn, an sinh xã hội ở nông thôn ngày càng tốt hơn; bảo đảm môi trường sinh thái, phát triển đa dạng và bền vững hơn, phấn đấu rút ngắn về trình độ và khoảng cách phát triển giữa nông thôn và đô thị.

PV và TTXVN

Tin nóng

Tin mới