Cựu Giám đốc Sở trần tình vụ nắn cong đường sát đất của 20 cán bộ Trà Vinh

Cựu Giám đốc Sở trần tình vụ nắn cong đường sát đất của 20 cán bộ Trà Vinh

Đường 'lợi ích nhóm' bế tắc 13 năm ở Trà Vinh: Chờ Thanh tra Chính phủ kết luận

Đường 'lợi ích nhóm' bế tắc 13 năm ở Trà Vinh: Chờ Thanh tra Chính phủ kết luận

Diễn biến nóng vụ đường bị 'nắn cong' để qua đất 20 cán bộ

Diễn biến nóng vụ đường bị 'nắn cong' để qua đất 20 cán bộ

Trà Vinh đề nghị thanh tra toàn bộ dự án tuyến đường số 1

Trà Vinh đề nghị thanh tra toàn bộ dự án tuyến đường số 1

Hệ lụy dai dẳng vụ nắn cong đường sát đất của 20 cán bộ Trà Vinh

Hệ lụy dai dẳng vụ nắn cong đường sát đất của 20 cán bộ Trà Vinh

Vụ 'Bẻ cong đường vào đất 'quan'?': 16 năm chưa được tái định cư

Vụ 'Bẻ cong đường vào đất 'quan'?': 16 năm chưa được tái định cư

Cận cảnh tuyến đường tai tiếng từng bị 'nắn cong' ở Trà Vinh

Cận cảnh tuyến đường tai tiếng từng bị 'nắn cong' ở Trà Vinh
Cận cảnh tuyến đường tai tiếng từng bị 'nắn cong' ở Trà Vinh
Cận cảnh tuyến đường tai tiếng từng bị 'nắn cong' ở Trà Vinh

Cận cảnh tuyến đường tai tiếng từng bị 'nắn cong' ở Trà Vinh

Điều lạ lùng sau vụ nắn cong đường sát khu đất của 20 cán bộ Trà Vinh

Điều lạ lùng sau vụ nắn cong đường sát khu đất của 20 cán bộ Trà Vinh

CLIP: Cận cảnh tuyến đường 160 tỉ bị 'nắn cong' để qua đất 20 cán bộ ở Trà Vinh

CLIP: Cận cảnh tuyến đường 160 tỉ bị 'nắn cong' để qua đất 20 cán bộ ở Trà Vinh

Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Trà Vinh cung cấp hồ sơ dự án 'con đường tai tiếng'

Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Trà Vinh cung cấp hồ sơ dự án 'con đường tai tiếng'

Đường 'lợi ích nhóm' bế tắc 13 năm

Đường 'lợi ích nhóm' bế tắc 13 năm

Thanh tra Chính phủ yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án tuyến đường số 1 ở Trà Vinh

Thanh tra Chính phủ yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án tuyến đường số 1 ở Trà Vinh

Hơn 10 năm người dân chưa được tái định cư trên tuyến đường có 'lợi ích nhóm' ở Trà Vinh

Hơn 10 năm người dân chưa được tái định cư trên tuyến đường có 'lợi ích nhóm' ở Trà Vinh
Hơn 10 năm người dân chưa được tái định cư trên tuyến đường có 'lợi ích nhóm' ở Trà Vinh
Hơn 10 năm người dân chưa được tái định cư trên tuyến đường có 'lợi ích nhóm' ở Trà Vinh

Hơn 10 năm người dân chưa được tái định cư trên tuyến đường có 'lợi ích nhóm' ở Trà Vinh