Nữ ca sĩ xinh đẹp có cố gắng nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục.