Đánh giá năng lực học sinh sao cho đúng người, đúng thời điểm

Đánh giá năng lực học sinh sao cho đúng người, đúng thời điểm

Hướng dẫn mới nhất của Bộ không đề cập đến hình thức kiểm tra môn Ngữ văn

Hướng dẫn mới nhất của Bộ không đề cập đến hình thức kiểm tra môn Ngữ văn

Xây dựng đề kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi mới

Xây dựng đề kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi mới

Đánh giá môn Ngữ văn: Theo tôi không nên kiểm tra tự luận kết hợp trắc nghiệm

Đánh giá môn Ngữ văn: Theo tôi không nên kiểm tra tự luận kết hợp trắc nghiệm

Tại sao không?

Tại sao không?

Dạy học Ngữ văn: Tránh 'đồng phục' trong kiểm tra, đánh giá

Dạy học Ngữ văn: Tránh 'đồng phục' trong kiểm tra, đánh giá

Giáo viên được tập huấn ra đề trắc nghiệm môn Ngữ văn thế nào?

Giáo viên được tập huấn ra đề trắc nghiệm môn Ngữ văn thế nào?

Không bắt buộc kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn

Không bắt buộc kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn

Năm học tới, đề Ngữ văn tự luận hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm đều được

Năm học tới, đề Ngữ văn tự luận hoặc tự luận kết hợp với trắc nghiệm đều được

Không bắt buộc môn Ngữ văn sử dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận

Không bắt buộc môn Ngữ văn sử dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận

Không bắt buộc kiểm tra môn ngữ văn bằng hình thức trắc nghiệm

Không bắt buộc kiểm tra môn ngữ văn bằng hình thức trắc nghiệm

Bộ GD-ĐT khẳng định không bắt buộc kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn

Bộ GD-ĐT khẳng định không bắt buộc kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn

Kiểm tra môn Ngữ văn từ năm học 2022-2023 có gì mới

Kiểm tra môn Ngữ văn từ năm học 2022-2023 có gì mới

Không cấm sử dụng trắc nghiệm đối với môn Ngữ văn

Không cấm sử dụng trắc nghiệm đối với môn Ngữ văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không bắt buộc kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Không bắt buộc kiểm tra trắc nghiệm môn Ngữ văn

Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin 'bắt buộc thi trắc nghiệm môn Ngữ văn'

Bộ GD-ĐT lên tiếng về thông tin 'bắt buộc thi trắc nghiệm môn Ngữ văn'

Không bắt buộc ra đề Ngữ văn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận

Không bắt buộc ra đề Ngữ văn theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận

Bộ GD&ĐT: Không bắt buộc sử dụng trắc nghiệm trong kiểm tra Ngữ văn

Bộ GD&ĐT: Không bắt buộc sử dụng trắc nghiệm trong kiểm tra Ngữ văn