Hanoinet - Đầu tháng, Tập đoàn điện Việt Nam (EVN) đòi tăng giá. Nếu không có sự can thiệp của Thủ tướng Chính phủ thì người tiêu dùng đã phải cõng thêm giá điện tăng.