TT - Ngày 29-9, Bộ Y tế nói đang kêu gọi trách nhiệm công dân của các doanh nghiệp, đề nghị họ tự mang mẫu sản phẩm sữa/sử dụng nguyên liệu sữa đi xét nghiệm. Bộ Y tế chấp nhận cả các phiếu kiểm nghiệm melamine ở nước ngoài nhằm đỡ ách tắc kiểm nghiệm, mà thực tế đang hết sức quá tải tại bốn phòng thí nghiệm ở Hà Nội và TP.HCM.