(Chinhphu.vn) - Ông Phạm Ngọc Hà (ngochapham116@...) thắc mắc: Nghị định 15/2013/NĐ-CP quy định nhà thầu có nghĩa vụ lập và phê duyệt biện pháp thi công, vậy có thể hiểu là nhà thầu tự chịu trách nhiệm về biện pháp thi công của mình không?

Bởi theo ông Hà, nếu chủ đầu tư phê duyệt biện pháp thi công thì quy định phải sửa thành nhà thầu có nghĩa vụ trình duyệt biện pháp thi công.

Vấn đề ông Hà thắc mắc, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Điểm b khoản 6 Điều 24 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm cho người, máy, thiết bị và công trình của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Khoản 5 Điều 25 Nghị định 15/2013/NĐ-CP quy định nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập và phê duyệt biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm cho người, máy, thiết bị và công trình.

Phân cấp thẩm tra bản vẽ thi công

Ông Phan Chí Thanh ( thanhsangkhdt@... ) hỏi: Các công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật (công trình có chi phí dưới 15 tỷ đồng) nhưng lại thuộc công trình cấp III trở lên thì có phải gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước thẩm tra không?

Về vấn đề này, theo ý kiến của Bộ Xây dựng, công trình ông Thanh nêu không rõ thuộc loại công trình gì. Trường hợp xác định được loại công trình xây dựng; cấp công trình, đối chiếu với quy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng để lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Xây dựng đã có thông tin hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

Tin liên quan:

- Bộ Xây dựng trả lời về thiết kế bản vẽ thi công

- Trường hợp không phải thẩm định lại thiết kế công trình

Từ khóa: Bản vẽ thi công , nhà thầu thi công