Trách nhiệm của thanh niên với biển đảo và hội nhập quốc tế

Gốc
T.Ư Hội LHTN VN phối hợp Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và hội nhập quốc tế dành cho cán bộ chủ chốt Hội LHTN VN.

Hội nghị diễn ra ngày 7.7, tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa.

Các chuyên gia đến từ nhiều bộ, ngành và các cơ quan nghiên cứu đã thông tin về đường lối, chính sách, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; Các hiệp định thương mại tự do VN đã tham gia và những cơ hội, thách thức đối với VN trong quá trình hội nhập; Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trong tình hình mới; Các biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và vụ kiện pháp lý giữa Philippines và Trung Quốc.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Phi Long cho biết đây là hội nghị rất quan trọng, giúp các cán bộ chủ chốt được tiếp cận, trang bị những vấn đề trọng đại của đất nước một cách đầy đủ, toàn diện, từ đó, đạt hiệu quả cao hơn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên.

N.Chung

Tin nóng

Tin mới