Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trách nhiệm thuộc về ai?

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Báo QĐND số 16916 ra ngày chủ nhật 25-5-2008 đã có bài “Dự án với tốc độ... rùa” phản ánh tiến độ triển khai thực hiện và đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng khu du lịch hồ Kim Quy...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.36389.qdnd