Dư luận tiếp tục xôn xao xung quanh vấn đề chất lượng sữa sau việc phát hiện một số loại sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ Trung Quốc có thành phần chất Melamine gây sạn thận. Các cuộc kiểm tra liên ngành được tiến hành dồn dập, bất ngờ… nhưng gốc của vấn đề thì lại chưa được giải quyết!