Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trách nhiệm và hiệu quả

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã thể hiện sự đổi mới, hiệu quả và trách nhiệm trong hoạt động, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Đồng thời, HĐND tỉnh cũng chuẩn bị cho một chặng đường mới để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, xứng đáng với lòng mong mỏi của nhân dân và cử tri trong tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

QUYẾT ĐỊNH NHIỀU VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND tỉnh đã cùng các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh nỗ lực, thể hiện trách nhiệm cao để đưa hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả, sát thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng cử tri; lựa chọn những vấn đề quan trọng được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để giám sát và đôn đốc thực hiện.

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã ban hành 454 nghị quyết, bao gồm 131 nghị quyết quy phạm pháp luật và 323 nghị quyết cá biệt làm căn cứ để các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện. Những vấn đề lớn như các quy hoạch, đề án lớn của tỉnh; các dự án sử dụng đất đai; các nguyên tắc, tiêu chí phân cấp quản lý ngân sách, phân bổ vốn đầu tư phát triển để khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương; các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội; các cơ chế chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, đội ngũ hoạt động không chuyên trách ở địa phương, tăng cường bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở..., đều đã được đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, xem xét và quyết nghị một cách cẩn trọng.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng ban hành nhiều nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch phát triển một số ngành, lĩnh vực; xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ phát triển kinh tế; thực hiện chính sách an sinh xã hội; miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh; sắp xếp, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo chủ trương của Trung ương và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành tuân thủ đúng quy định pháp luật, cụ thể hóa các chủ trương của Tỉnh ủy. Các chính sách ban hành hợp lý, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương. Trong đó có các chính sách đầu tư có chọn lọc như: Các nghị quyết về đầu tư công, nghị quyết về phân bổ nguồn lực thu chi ngân sách, nghị quyết về an sinh-xã hội, chế độ chính sách…

Các đại biểu trao đổi bên lề Kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT, CHẤT VẤN

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng cho sự đổi mới, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa VI, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhìn nhận, trong nhiệm kỳ 2016-2021, nhân sự của Thường trực HĐND tỉnh có nhiều sự thay đổi và giảm đáng kể về số lượng (từ 7 đại biểu đầu nhiệm kỳ còn 3 đại biểu), đã tác động trực tiếp đến hoạt động của HĐND tỉnh. Dù vậy, kế thừa nền tảng đã được xây dựng từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND hoạt động bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật trong chức năng giám sát và chức năng quyết định. Vai trò, trách nhiệm của từng thành viên Thường trực HĐND tỉnh được phát huy hiệu quả, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định mang tính tập thể cao. Các vấn đề thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng giám sát, nghiên cứu sát các vấn đề tồn tại trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các vấn đề báo chí nêu để đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát, khảo sát hàng năm và đột xuất. Qua đó, HĐND tỉnh đã kiến nghị nhiều nội dung quan trọng để UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện, giải quyết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh chọn lọc các nội dung tồn tại, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống nhân dân để quyết định nội dung chất vấn, giải trình, thảo luận tại các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hoạt động chất vấn, trong đó tập trung vào các nội dung, vấn đề liên quan đến kế hoạch, lộ trình chuyển đổi mô hình chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sang sử dụng công nghệ đốt, tái chế, phát điện; kết quả xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Côn Đảo; tình hình bảo vệ môi trường tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ); về xử lý các cơ sở chế biến hải sản xã Tân Hải (TX. Phú Mỹ) gây ô nhiễm môi trường; công tác bảo vệ hồ chứa nước. Các nhóm vấn đề liên quan lĩnh vực xã hội cũng được HĐND tỉnh quan tâm như: Tình trạng DN nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người lao động; việc xử lý dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh; vấn đề quản lý di tích trên địa bàn tỉnh; tình trạng đánh bắt hải sản ven bờ bằng hình thức tận diệt; việc sắp xếp lồng bè trên sông Chà Và và nhiều nội dung khác...

Bài, ảnh: MINH THIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202105/nhin-lai-hoat-dong-cua-hdnd-tinh-khoa-vi-nhiem-ky-2016-2021-trach-nhiem-va-hieu-qua-925803/