Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trách nhiệm và mọi tội nợ lại ở trên đầu của Ancelotti.

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Berlusconi vẫn lên tiếng ca ngợi Milan đã đá đẹp như ông mong muốn, nhưng bản thân ông và bộ sậu hiểu rằng, Milan không thể tiếp tục đá đẹp để thua như thế nữa. Nhưng người chủ có quyền nói và ra lệnh như ông ta muốn, còn trách nhiệm và mọi tội nợ lại ở trên đầu của Ancelotti

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=59&NewsId=91453