Trái đất năm 2100

Hãng ABC News đã thiết kế trò chơi trực tuyến Earth 2100 giúp người chơi có thể tương tác và hình dung cuộc sống trên trái đất sẽ thay đổi ra sao.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081213203256.aspx