Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Đào tạo nghề - Cánh cửa được mở lại cho phạm nhân từng lầm lỡ

Đào tạo nghề - Cánh cửa được mở lại cho phạm nhân từng lầm lỡ

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
21/5/2022
Đào tạo nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Đào tạo nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Báo An Giang
17/5/2022
Khảo sát công tác tổ chức lao động, sản xuất và dạy nghề cho phạm nhân

Khảo sát công tác tổ chức lao động, sản xuất và dạy nghề cho phạm nhân

Báo Công An Nhân Dân
15/5/2022
Giám sát công tác dạy nghề tại trại giam Nghĩa An

Giám sát công tác dạy nghề tại trại giam Nghĩa An

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
15/5/2022
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực tế hoạt động lao động, dạy nghề cho phạm nhân tại Trại giam Quảng Ninh

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát thực tế hoạt động lao động, dạy nghề cho phạm nhân tại Trại giam Quảng Ninh

Báo Quảng Ninh
14/5/2022
Tuyên Quang thảo luận về mô hình dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Tuyên Quang thảo luận về mô hình dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Báo Pháp Luật Việt Nam
11/5/2022
ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG LÀM VIỆC VỚI TRẠI GIAM QUYẾT TIẾN VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

ĐOÀN ĐBQH TỈNH TUYÊN QUANG LÀM VIỆC VỚI TRẠI GIAM QUYẾT TIẾN VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN NGOÀI TRẠI GIAM

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
11/5/2022
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang khảo sát thực tế Trại giam Định Thành

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang khảo sát thực tế Trại giam Định Thành

Báo An Giang
10/5/2022
Lấy ý kiến đóng góp dự thảo nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Báo Đồng Tháp
Đồng Tháp
10/5/2022
Cử tri Tây Ninh kiến nghị tạo cơ hội việc làm ổn định cho phạm nhân mãn hạn tù

Cử tri Tây Ninh kiến nghị tạo cơ hội việc làm ổn định cho phạm nhân mãn hạn tù

Báo Tin Tức TTXVN
09/5/2022
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khảo sát tại trại giam Đại Bình

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khảo sát tại trại giam Đại Bình

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
06/5/2022
ĐOÀN ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN TẠI TRẠI GIAM ĐẠI BÌNH

ĐOÀN ĐBQH TỈNH LÂM ĐỒNG KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ CHO PHẠM NHÂN TẠI TRẠI GIAM ĐẠI BÌNH

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
05/5/2022
Khảo sát thí điểm tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Khảo sát thí điểm tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Báo Hà Tĩnh
05/5/2022