Trái tim không thiên di

Gốc
Với người Việt, quê hương và gia đình vẫn là một nỗi ám ảnh thường trực. Nhưng tình yêu giống đó mà khác đó, mỗi người có một cách bày tỏ, mỗi người có một cách sống với tình yêu của mình. Yêu quê nhà từ một nơi rất xa, cũng là yêu vậy…

Tin nóng

Tin mới