Trailer bộ phim 'Cha nào, con nấy'

Gốc
'Like Father, Like Son' là bộ phim Nhật Bản với câu chuyện về hai gia đình bị trao nhầm con và phát hiện sự thật sau 6 năm.

Tuấn Lương