(DĐDN) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết sẽ tiến hành ngắt kết nối đường truyền đối với 3 công ty chứng khoán kể từ 8:30 ngày 06/03/2014, do chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán phí thuê cổng kết nối đường truyền.

3 công ty sẽ bị ngắt kết nối gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu và Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc.

Với việc bị ngắt kết nối đường truyền, 3 công ty chứng khoán trên sẽ không thể kết nối giao dịch trực tuyến và nhận thông tin từ Sở. Các công ty này chỉ có thể cử đại diện giao dịch đến Sở để nhập lệnh mua/bán chứng khoán và nhận kết quả theo phương pháp thủ công.

T.Kỳ