[VTC News] - Game tái lập lại trận chiến lịch sử. Tiêu diệt càng nhiều máy bay và tàu chiến càng tốt.

Hoàng Ngọc