Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Trận chiến” trên sông Vân Dương

Gốc

Lần đầu tiên một đơn vị vận tải quân sự đường thủy tổ chức diễn tập thực binh ở quy mô toàn diện. Lần đầu tiên, một số phương thức vận tải, hình thức ngụy trang nghi binh tàu quân sự được triển khai...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.44307.qdnd