Trần Dần, một thi trình sạch (I)

Gốc
(VietNamNet) – Trần Dần làm thơ là làm với chữ, bằng chữ, nhưng là những con chữ đã được tẩy sạch nghĩa tiêu dùng để rồi lại phục sinh chữ bằng những nghĩa mới mẻ, trinh nguyên.

Tin nóng

Tin mới