Trần Dần "xuất hiện" ở Ngày thơ Việt Nam 2008

Gốc
Trong Ngày thơ Việt Nam 2008, Công ty Nhã Nam và NXB Đà Nẵng sẽ giới thiệu Tuyển tập "Thơ" Trần Dần. Ngoài ba phần chính: Hãy đi mãi, Ngoại luật, Ván thu không, 576 trang "Thơ" còn bao gồm những bài viết, nhận định, hồi ức của các nhà thơ Hoàng Cầm, Dương Tường... về con người, cuộc đời và thơ ca Trần Dần.

Tin nóng

Tin mới