(VietNamNet) - Dư luận đang bàn thảo tích cực về tiêu chí mới của Bộ GD-ĐT  trong đào tạo tiến sĩ. Chúng ta cần có bức tranh cụ thể về khoa học nước nhà, so sánh với khu vực và quốc tế.