Những số liệu 'khảo sát' đáng ngờ

Những số liệu 'khảo sát' đáng ngờ

'Nếu người dân hài lòng như các báo cáo mà chúng tôi được đọc, chắc cả ngày lãnh đạo không còn việc gì làm,...

15 liên quan

Năm 2020: TP.HCM sẽ chú trọng đánh giá văn hóa công sở

Năm 2020: TP.HCM sẽ chú trọng đánh giá văn hóa công sở

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang lưu ý cách khảo sát sự hài lòng của người dân phải làm sao...

15 liên quan

TPHCM: Đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Ngày 3/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả đánh giá...

15 liên quan

Cần phản ánh đúng thực chất về sự hài lòng của người dân

Ngày 3/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả triển khai thực hiện...

15 liên quan

Đánh giá sự hài lòng của người dân về thủ tục hành chính cần thực chất hơn

Thực tế khảo sát cho thấy có 3 vấn đề mà người dân chưa hài lòng lắm, đó là: thủ tục hành chính còn rắc rối...

15 liên quan

80% người dân hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ

'Những việc người dân chưa hài lòng là do thủ tục rắc rối và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức có lúc...

15 liên quan

95% người dân hài lòng thì cán bộ tối ngày đi ăn giỗ

Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM đã ví von vui vẻ như trên tại hội nghị sơ kết đánh giá sự hài...

15 liên quan

'Nếu người dân hài lòng trên 95% thì chúng ta tối ngày đi ăn giỗ'

'Nếu người dân hài lòng trên 95% thì chúng ta tối ngày đi ăn giỗ. Lý do là không có việc gì làm và đám giỗ...

15 liên quan

Phó Bí thư TPHCM: 'Dân hài lòng trên 95% là rất khó tin'

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, con số trên 95% người dân hài lòng với sự phục...

15 liên quan

Phó bí thư Thành ủy TP HCM: '95% dân hài lòng, lãnh đạo chỉ có đi ăn giỗ tối ngày'

'Người dân đánh giá chúng ta với tỷ lệ hài lòng trên 95%, con số này có tin hay không? Nếu vậy, chúng ta tối...

15 liên quan