NDĐT - Các nhà thiên văn học cho biết, trong đêm nay và đêm mai, trận mưa sao băng kỳ vĩ nhất năm sẽ đạt đến đỉnh điểm. Các nước thuộc khu vực Đông Á, Thái Bình Dương và Bắc Mỹ có thể quan sát rất rõ hiện tượng này.