Kỷ luật khiển trách Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh

HÀ TĨNH- Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Tĩnh ngày 16-8 công bố quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Quý- Chủ...

14 liên quan

Chủ tịch HĐND và Trưởng ban Tổ chức TP Hà Tĩnh bị kỷ luật vì dính sai phạm

Chủ tịch HĐND và Trưởng ban Tổ chức TP Hà Tĩnh bị kỷ luật vì dính sai phạm

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Quý,...

14 liên quan

Dính sai phạm, Chủ tịch HĐND và Trưởng ban Tổ chức TP Hà Tĩnh nhận án kỷ luật

Ngày 16/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách...

14 liên quan

Kỷ luật khiển trách Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh

Để xảy ra vi phạm trong công tác quản lý tổ chức, bộ máy và người lao động; quản lý tài chính, đầu tư xây...

14 liên quan

Kỷ luật Chủ tịch HĐND thành phố và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh

Vi phạm trong công tác quản lý tổ chức, quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, sinh con thứ 3, Chủ tịch...

14 liên quan

Kỷ luật Chủ tịch hội đồng nhân dân TP. Hà Tĩnh và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

Tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố quyết định kỷ luật ông Nguyễn Văn Quý - Chủ...

14 liên quan

Kỷ luật Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hà Tĩnh và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Ngày 16-8, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, đã họp kỳ thứ 25. Tại kỳ họp này, Ủy ban...

14 liên quan

Kỷ luật Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh

Tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách...

14 liên quan

Kỷ luật Chủ tịch HĐND TP và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật khiển trách với Chủ tịch HĐND và Trưởng Ban tổ...

14 liên quan

Hà Tĩnh thi hành kỷ luật Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Văn Quý

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban...

14 liên quan

Chủ tịch HĐND TP và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh bị kỷ luật

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 25, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh sau khi xem xét đã quyết định thi hành kỷ luật...

14 liên quan