Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Công an xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Công an xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh

Báo Công An Nhân Dân
Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, thi đấu

Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, thi đấu

Báo Công An Nhân Dân
Hội thảo hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân

Hội thảo hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra công an nhân dân

Báo Hòa Bình
Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Để công tác thanh tra đi vào đúng trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả

Để công tác thanh tra đi vào đúng trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả

Chuyên trang An Ninh Thủ Đô - Báo Công an nhân dân
Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động thanh tra CAND

Báo Công An Nhân Dân
Đổi mới phương pháp dạy học, gắn lý luận với thực tiễn chiến đấu của lực lượng CAND

Đổi mới phương pháp dạy học, gắn lý luận với thực tiễn chiến đấu của lực lượng CAND

Báo Công An Nhân Dân
Chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối dạy học, lấy người học làm trung tâm

Chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối dạy học, lấy người học làm trung tâm

Báo Công An Nhân Dân
Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo trong CAND

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo trong CAND

Báo Công An Nhân Dân
Lực lượng Công an với mục tiêu trọng tâm là bảo đảm an ninh, trật tự Quốc khánh 2-9

Lực lượng Công an với mục tiêu trọng tâm là bảo đảm an ninh, trật tự Quốc khánh 2-9

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế

Nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế

Báo Công An Nhân Dân
Đồng Nai: Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đồng Nai: Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tạp chí Người Đưa Tin
Bộ Công an gặp mặt đoàn con thương binh, liệt sĩ được tham quan Belarus

Bộ Công an gặp mặt đoàn con thương binh, liệt sĩ được tham quan Belarus

Báo Công An Nhân Dân
Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp Phiên toàn thể lần thứ 8

Ủy ban Quốc phòng và An ninh họp Phiên toàn thể lần thứ 8

Đại Biểu Nhân Dân
Cục Truyền thông Công an nhân dân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Cục Truyền thông Công an nhân dân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
Bộ Công an coi trọng tính tiền phong gương mẫu đi đầu trong công tác thi đua khen thưởng

Bộ Công an coi trọng tính tiền phong gương mẫu đi đầu trong công tác thi đua khen thưởng

Báo Công An Nhân Dân