Tọa đàm 'Mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045'

Tọa đàm 'Mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045'

Phục vụ cho việc biên tập Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 10/8, Thường trực Tổ Biên tập...

19 liên quan

Tạo thống nhất để triển khai thực hiện Cương lĩnh tốt hơn, phù hợp hơn

Tạo thống nhất để triển khai thực hiện Cương lĩnh tốt hơn, phù hợp hơn

Sáng 10-8, tại Hà Nội, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổ chức tọa đàm khoa học...

19 liên quan

Phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo

Chiều 8-8, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã có...

19 liên quan

Thủ tướng Chính phủ chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Ðại hội XIII của Ðảng

Chiều 8-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội (KTXH) Ðại hội...

19 liên quan

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế - xã hội phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Chiều 8/8, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã có cuộc làm việc dưới sự chủ trì...

19 liên quan

Họp thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội: Thủ tướng đề nghị giai đoạn tới cần phát huy mạnh mẽ thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Chiều 8/8, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã có cuộc làm việc dưới sự chủ trì...

19 liên quan

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội

Chiều 8/8, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã có cuộc làm việc dưới sự chủ trì...

19 liên quan

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Kinh tế-Xã hội

Chiều 8/8, Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội Đảng XIII đã có cuộc làm việc dưới sự chủ trì...

19 liên quan

Thủ tướng: Cần đưa ra những phương hướng phát triển mới cho đất nước

Thủ tướng: Cần đưa ra những phương hướng phát triển mới cho đất nước

Chủ trì họp Tổ biên tập Tiểu Ban kinh tế-xã hội Đại hội XIII của Đảng, Thủ tướng yêu cầu Tổ Biên tập cần phải...

19 liên quan

Thủ tướng chủ trì họp Tổ biên tập Tiểu Ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng

Chiều tối 21/7, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng thời là Trưởng Tiểu...

19 liên quan