Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Tăng cường Năng lực số cho thanh niên

Tăng cường Năng lực số cho thanh niên

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm Tăng cường năng lực số cho thanh niên

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm Tăng cường năng lực số cho thanh niên

Đại Biểu Nhân Dân
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ TỌA ĐÀM ''TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC SỐ CHO THANH NIÊN''

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ TỌA ĐÀM ''TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC SỐ CHO THANH NIÊN''

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Tập trung cho những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 của Quốc hội

Tập trung cho những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 của Quốc hội

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban giữa Lãnh đạo Quốc hội và Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Đại Biểu Nhân Dân
Bảo đảm pháp luật được thực hiện nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả

Bảo đảm pháp luật được thực hiện nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Đại Biểu Nhân Dân

QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI TỪ NGÀY 19/8 - 21/8/2023

QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI TỪ NGÀY 19/8 - 21/8/2023
QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI TỪ NGÀY 19/8 - 21/8/2023
QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI TỪ NGÀY 19/8 - 21/8/2023

QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI TỪ NGÀY 19/8 - 21/8/2023

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội

Đại Biểu Nhân Dân
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI VỀ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI)

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN LÀM VIỆC VỚI THƯỜNG TRỰC ỦY BAN XÃ HỘI VỀ DỰ ÁN LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI (SỬA ĐỔI)

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 'ĐỔI MỚI CƠ CẤU, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI'

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 'ĐỔI MỚI CƠ CẤU, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI'

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT ĐOÀN GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT ĐOÀN GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2023 của Quốc hội

Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2023 của Quốc hội

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực các cơ quan của Quốc hội

Đại Biểu Nhân Dân
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI TRƯỚC HẾT PHẢI VÌ QUỐC HỘI, VÌ NHÂN DÂN, VÌ ĐẤT NƯỚC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: CÁC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI TRƯỚC HẾT PHẢI VÌ QUỐC HỘI, VÌ NHÂN DÂN, VÌ ĐẤT NƯỚC

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ tư của Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ tư của Đoàn giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Đại Biểu Nhân Dân
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp tổng kết Giải Diên Hồng lần thứ Nhất

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp tổng kết Giải Diên Hồng lần thứ Nhất

Đại Biểu Nhân Dân
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Đồng Tháp

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh Đồng Tháp

Đại Biểu Nhân Dân