Thu Trang bất ngờ khi bị "đội nhà" Trấn Thành bắt tay với Ốc Thanh Vân chọc mình.

G.T