Trấn Thành và Trường Giang nổ ra cuộc chiến giành giật "người đẹp" Chí Tài trong tiểu phẩm Kỳ tài hop lớp.

Kim Chi