Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Hà Tĩnh: Khởi tố nguyên cán bộ địa chính nhận tiền 'lót tay' để làm sổ đỏ

Hà Tĩnh: Khởi tố nguyên cán bộ địa chính nhận tiền 'lót tay' để làm sổ đỏ

Báo Lao Động Thủ Đô
10/11/2022
Khởi tố cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền làm bìa đất của dân

Khởi tố cán bộ địa chính chiếm đoạt tiền làm bìa đất của dân

Báo Tiền Phong
10/11/2022
Khởi tố cán bộ địa chính nhận tiền 'lót tay' khi làm sổ đỏ cho dân

Khởi tố cán bộ địa chính nhận tiền 'lót tay' khi làm sổ đỏ cho dân

Báo Người Lao Động
09/11/2022
Khởi tố công chức địa chính ở Hà Tĩnh 'xơi' tiền của dân

Khởi tố công chức địa chính ở Hà Tĩnh 'xơi' tiền của dân

Báo Giáo Dục & Thời Đại
09/11/2022
Khởi tố công chức địa chính nhận 200 triệu đồng của dân để làm sổ đỏ

Khởi tố công chức địa chính nhận 200 triệu đồng của dân để làm sổ đỏ

Báo Đại Đoàn Kết
09/11/2022
Khởi tố cựu cán bộ địa chính chiếm đoạt tài sản người dân

Khởi tố cựu cán bộ địa chính chiếm đoạt tài sản người dân

Gia Đình & Xã Hội
09/11/2022
Khởi tố cán bộ địa chính ở Hà Tĩnh 'bòn rút' tiền làm sổ đỏ của dân

Khởi tố cán bộ địa chính ở Hà Tĩnh 'bòn rút' tiền làm sổ đỏ của dân

Báo VTC News
09/11/2022
Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, một cựu công chức địa chính bị khởi tố

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, một cựu công chức địa chính bị khởi tố

Báo Sài Gòn Giải Phóng
09/11/2022
Khởi tố cựu công chức địa chính chiếm đoạt tiền của dân

Khởi tố cựu công chức địa chính chiếm đoạt tiền của dân

Tạp chí Một Thế Giới
09/11/2022
Khởi tố nguyên cán bộ địa chính nhận 'tiền bồi dưỡng' khi làm sổ đỏ cho dân

Khởi tố nguyên cán bộ địa chính nhận 'tiền bồi dưỡng' khi làm sổ đỏ cho dân

Báo Pháp Luật TP.HCM
09/11/2022
Chiếm đoạt tiền làm bìa đất của dân, cựu công chức địa chính ở Nghi Xuân bị khởi tố

Chiếm đoạt tiền làm bìa đất của dân, cựu công chức địa chính ở Nghi Xuân bị khởi tố

Báo Hà Tĩnh
09/11/2022
Nhận tiền 'lót tay' khi làm sổ đỏ cho dân, một công chức địa chính bị buộc thôi việc

Nhận tiền 'lót tay' khi làm sổ đỏ cho dân, một công chức địa chính bị buộc thôi việc

Báo Người Lao Động
03/11/2022
Buộc thôi việc cán bộ xã nhận gần 200 triệu của người dân làm sổ đỏ

Buộc thôi việc cán bộ xã nhận gần 200 triệu của người dân làm sổ đỏ

Báo Giao Thông
03/11/2022
Buộc thôi việc công chức địa chính nhận tiền 'lót tay' làm sổ đỏ.

Buộc thôi việc công chức địa chính nhận tiền 'lót tay' làm sổ đỏ.

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
03/11/2022
Nhận gần 200 triệu đồng để làm sổ đỏ, cán bộ địa chính bị kỷ luật thôi việc

Nhận gần 200 triệu đồng để làm sổ đỏ, cán bộ địa chính bị kỷ luật thôi việc

Gia Đình & Xã Hội
03/11/2022
Khai trừ khỏi đảng, buộc thôi việc công chức địa chính nhận gần 200 triệu đồng của dân

Khai trừ khỏi đảng, buộc thôi việc công chức địa chính nhận gần 200 triệu đồng của dân

Tạp chí Một Thế Giới
03/11/2022
Khai trừ Đảng, buộc thôi việc 1 công chức địa chính

Khai trừ Đảng, buộc thôi việc 1 công chức địa chính

Báo Pháp Luật TP.HCM
03/11/2022
Buộc thôi việc một công chức địa chính ở Hà Tĩnh 'vòi' tiền dân

Buộc thôi việc một công chức địa chính ở Hà Tĩnh 'vòi' tiền dân

Báo Giáo Dục & Thời Đại
03/11/2022