5 cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận khai có nhận tiền của doanh nghiệp

5 cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận khai có nhận tiền của doanh nghiệp

5 cán bộ Quản lý thị trường Bình Thuận thú nhận cầm hàng trăm triệu 'lót tay'

5 cán bộ Quản lý thị trường Bình Thuận thú nhận cầm hàng trăm triệu 'lót tay'

5 cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã nhận tiền của nhiều cơ sở sản xuất gạch

5 cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận đã nhận tiền của nhiều cơ sở sản xuất gạch

Bình Thuận: Đình chỉ công tác 5 công chức Đội Quản lí thị trường 2 chờ điều tra làm rõ tội nhận hối lộ

Bình Thuận: Đình chỉ công tác 5 công chức Đội Quản lí thị trường 2 chờ điều tra làm rõ tội nhận hối lộ

Toàn cảnh vụ khám xét nhà riêng quyền đội trưởng QLTT ở Bình Thuận

Toàn cảnh vụ khám xét nhà riêng quyền đội trưởng QLTT ở Bình Thuận

Đình chỉ công tác 5 công chức Cục Quản lý thị trường Bình Thuận để điều tra

Đình chỉ công tác 5 công chức Cục Quản lý thị trường Bình Thuận để điều tra

Bình Thuận: Bắt tạm giam 3 cán bộ quản lý thị trường nhận hối lộ

Bình Thuận: Bắt tạm giam 3 cán bộ quản lý thị trường nhận hối lộ

Tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ Quản lý thị trường Bình Thuận

Tạm đình chỉ công tác 5 cán bộ Quản lý thị trường Bình Thuận

Đình chỉ công tác 5 công chức Quản lý thị trường Bình Thuận

Đình chỉ công tác 5 công chức Quản lý thị trường Bình Thuận

5 công chức quản lý thị trường Bình Thuận bị tạm đình chỉ

5 công chức quản lý thị trường Bình Thuận bị tạm đình chỉ

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ quản lý thị trường ở Bình Thuận

Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ quản lý thị trường ở Bình Thuận

Bắt giam quyền Đội trưởng và 2 cán bộ QLTT về hành vi nhận hối lộ

Bắt giam quyền Đội trưởng và 2 cán bộ QLTT về hành vi nhận hối lộ

Bắt quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường ở Bình Thuận và hai thuộc cấp

Bắt quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường ở Bình Thuận và hai thuộc cấp

3 cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận bị bắt

3 cán bộ Cục Quản lý thị trường Bình Thuận bị bắt

Bắt tạm giam 2 cán bộ quản lý thị trường ở Bình Thuận

Bắt tạm giam 2 cán bộ quản lý thị trường ở Bình Thuận

Công an khám xét nơi làm việc, khởi tố 3 cán bộ ở Bình Thuận

Công an khám xét nơi làm việc, khởi tố 3 cán bộ ở Bình Thuận

Bắt tạm giam Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận

Bắt tạm giam Quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận