Kinh ngạc số phận đôi bốt theo chân Napoleon đi lưu đày

Kinh ngạc số phận đôi bốt theo chân Napoleon đi lưu đày

Sau thất bại lịch sử trong trận Waterloo năm 1815, hoàng đế Napoleon nổi tiếng của Pháp thoái vị và đi lưu...

5 liên quan

Giải mã kế hoạch tham vọng ít biết của Hoàng đế Napoleon

Giải mã kế hoạch tham vọng ít biết của Hoàng đế Napoleon

Khi nắm quyền lực tối thượng trong tay, Hoàng đế Napoleon nổi tiếng của Pháp ra lệnh đào con kênh Damse Vaart...

5 liên quan

Sự thật chưa hé lộ về cuộc sống cuối đời của Napoleon

Sự thật chưa hé lộ về cuộc sống cuối đời của Napoleon

Hoàng đế Napoleon của Pháp là một nhà quân sự và chính trị lỗi lạc của Pháp. Sau khi thất bại trong trận Waterloo...

5 liên quan

Bí ẩn kinh thiên về cái chết của hoàng đế Napoleon

Sau thất bại trong trận Waterloo năm 1815, hoàng đế Napoleon Bonaparte bị buộc thoái vị. Sau đó, ông chịu...

5 liên quan

Bí ẩn đội cận vệ trung thành tuyệt đối đến chết của Napoleon

Đội cận vệ Hoàng đế của Napoleon là lực lượng nổi tiếng và thiện chiến nhất trong quân đội Pháp thế kỷ 19.

5 liên quan