(Chinhphu.vn) - 10 tỉnh sẽ được trang bị cân lưu động bao gồm: Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Định, Cần Thơ, Lâm Đồng, Hải Phòng, Yên Bái, Nam Định, Bắc Kạn, là địa phương các tuyến quốc lộ trọng yếu chạy qua như Quốc lộ: 1, 3, 5, 10, 20, 70.

Ảnh minh họa

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đây là các địa phương đã tổ chức tốt việc kiểm soát tải trọng xe trong thời gian vừa qua và có văn bản yêu cầu được trang bị sớm.

Đồng thời, các quốc lộ chạy qua các địa phương này cũng là những tuyến quốc lộ được ưu tiên tập trung kiểm soát tải trọng xe do là các tuyến đường bộ trọng điểm, các hành lang vận tải đường bộ lớn, nơi xuất phát các nguồn hàng lớn.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 10 bộ cân lưu động sẽ được cấp cho các tỉnh, thành phố trên để các tỉnh, thành phố giao cho các Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh thực hiện trực tiếp công tác kiểm soát tải trọng xe trên các hệ thống đường bộ thuộc địa bàn của địa phương.

Sau khi được trang bị cân, các tỉnh sẽ tập trung kiểm tra tải trọng xe trên các quốc lộ trọng điểm và lưu động kiểm tra trên các quốc lộ đi qua địa bàn các tỉnh.

Cụ thể, các tỉnh Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Định, Cần Thơ tập trung kiểm tra tải trọng xe trên Quốc lộ 1, lưu động kiểm tra các tuyến đường khác khi cần thiết.

Tỉnh Lâm Đồng tập trung kiểm tra tải trọng xe trên Quốc lộ 20, Hải Phòng tập trung kiểm tra trên Quốc lộ 5, Yên Bái tập trung trên Quốc lộ 70, Nam Định tập trung trên Quốc lộ 10, Bắc Cạn tập trung trên Quốc lộ 3, lưu động kiểm tra trên tuyến đường khác khi cần thiết.

Thanh Hoài

Từ khóa: Kiểm tra , tải trọng xe