Trạng nguyên đầu tiên của nước ta ở tỉnh nào?

Gốc
Đây là người đỗ đầu kỳ thi năm 1246 thời nhà Trần và được ghi danh là trạng nguyên đầu tiên của nước ta.

Trạng nguyên đầu tiên của nước ta ở tỉnh nào? - Ảnh 1

Câu 1. Lăng và đền thờ thủy tổ Kinh Dương Vương ở tỉnh nào?

Bắc Giang
Bắc Ninh
Thái Bình
Nam Định

Lăng mộ và đền thờ Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân - Âu Cơ được xây dựng từ lâu đời và được tu bổ lập bia năm Minh Mệnh thứ 21(1840), hiện ở thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Trạng nguyên đầu tiên của nước ta ở tỉnh nào? - Ảnh 2

Câu 2. Tỉnh nào có diện tích tự nhiên nhỏ nhất nước ta? 

Bắc Ninh
Hải Dương 
Hà Nam 
Nam Định

Theo Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bắc Ninh, đây là tỉnh có diện tích tự nhiên chỉ chiếm 0,2% diện tích tự nhiên cả nước và là địa phương có diện tích tự nhiên nhỏ nhất trong 63 tỉnh, thành phố.

Trạng nguyên đầu tiên của nước ta ở tỉnh nào? - Ảnh 3

Câu 3: Tỉnh Bắc Ninh giáp với tỉnh nào sau đây?

Bắc Giang
Hải Dương
Hưng Yên
Cả 3 tỉnh trên

Tỉnh Bắc Ninh nằm trong vùng Đồng bằng sông Hồng, là cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, tiếp giáp với cả 3 tỉnh trên.

Trạng nguyên đầu tiên của nước ta ở tỉnh nào? - Ảnh 4

Câu 4. Vị trạng nguyên nào quê ở Bắc Ninh được xem là trạng nguyên đầu tiên của nước ta?

Lê Văn Thịnh
Nguyễn Hiền
Nguyễn Quán Quang
Mạc Đĩnh Chi

Nguyễn Quán Quang, người xã Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, trấn Kinh Bắc (nay là xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ông đỗ đầu kỳ thi năm 1246 thời nhà Trần và được ghi danh là trạng nguyên đầu tiên của nước ta.

Trạng nguyên đầu tiên của nước ta ở tỉnh nào? - Ảnh 5

Câu 5. Tỉnh Bắc Ninh có bao nhiêu nhân tài đỗ trạng nguyên trong lịch sử khoa bảng?

10
11
12
13

Tính từ kỳ thi đầu tiên lấy trạng nguyên (1247) đến kỳ thi cuối cùng (1736), Bắc Ninh là tỉnh có nhiều trạng nguyên nhất với 13 người. Ngoài ra nơi đây còn sản sinh ra bậc khai khoa đầu tiên của nước ta (Lê Văn Thịnh).

Trạng nguyên đầu tiên của nước ta ở tỉnh nào? - Ảnh 6

Câu 6. Điệu dân ca nào của Bắc Ninh được công nhận là di sản văn hóa của UNESCO?

Ví dặm
Quan họ
Tuồng
Chèo

Quan họ Bắc Ninh là một trong những điệu dân ca tiêu biểu của vùng Đồng bằng sông Hồng. Năm 2009, dân ca quan họ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Trạng nguyên đầu tiên của nước ta ở tỉnh nào? - Ảnh 7

Câu 7. Bắc Ninh là quê hương của triều đại phong kiến nào sau đây?


Trần

Mạc

Châu Cổ Pháp, Từ Sơn Bắc Ninh là quê hương của nhà Lý - một trong những triều đại hùng mạnh nhất lịch sử nước ta.

Trạng nguyên đầu tiên của nước ta ở tỉnh nào? - Ảnh 8

Câu 8. Làng tranh dân gian Đông Hồ nổi tiếng hiện ở huyện nào của tỉnh Bắc Ninh?

Tiên Du
Đông Ngàn
Quế Võ
Thuận Thành

Tranh Đông Hồ, hay tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ, xuất xứ từ làng Đông Hồ (nay thuộc xã Song Hồ, huyện Thuận Thành). Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Trạng nguyên đầu tiên của nước ta ở tỉnh nào? - Ảnh 9

Câu 9. Tỉnh Bắc Ninh hiện nay có mấy đơn vị hành chính? 

6

8 
9

Tỉnh Bắc Ninh có tất cả 8 đơn vị hành chính, bao gồm: Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, các huyện Quế Võ, Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du và Yên Phong.

Nguyễn Thanh Điệp

Tin nóng

Tin mới