Trắng tay sau lũ...

Gốc
Mưa lũ đã cuốn trôi đi hàng ngàn ha diện tích lúa mùa sắp cho thu hoạch của tỉnh Bắc Giang. Tại xã Cương Sơn, huyện Lục Nam, mưa lũ cũng đã khi»»

Tin nóng

Tin mới