Trang web của Paris Hilton chứa mã độc

Gốc
Hanoinet - Khi mọi người vào site của cô tiểu thư tóc vàng, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra và dù bấm vào phím "yes" hay "no" thì chương trình nguy hiểm cũng sẽ được tải vào máy của họ.

Tin nóng

Tin mới