Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Trang web phổ biến thư viện đề kiểm tra học kỳ cấp THCS

Báo Tiền Phong
Gốc

Để kịp thời phát huy tác dụng của Thư viện đề kiểm tra học kỳ cấp THCS trong đợt kiểm tra Học kỳ II năm học 2006-2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức phổ biến lên mạng Internet thư viện đề kiểm tra học kỳ cấp THCS tại địa chỉ: http://ts.edu.net.vn/?page=2.0. Cho đến nay, Thư viện này đã có 494 đề kiểm tra Học kỳ 1 và Học kỳ 2 của 16 môn học cấp THCS.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/2007/9/27/210373.tno