Giadinh.net - Khí hậu mùa này thường khô hanh, cộng với những thói quen trong cuộc sống không có lợi cho sức khỏe, khiến chúng ta dễ bị nhiệt.