Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tránh để vụ việc tồn đọng, kéo dài

Ghi nhận tỷ lệ giải quyết đơn của các cơ quan đạt kết quả khả quan trong tình hình tỉnh vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, qua giám sát, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: đối với các đơn thư tồn đọng hoặc chưa phản hồi kết quả, các cơ quan thẩm quyền cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Những vụ việc còn vướng mắc, chưa có giải pháp cụ thể, cần khẩn trương xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để sớm có kết quả giải quyết; đồng thời, kịp thời thông báo đến người dân, tránh để vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc...

Đó là những nội dung được nhấn mạnh trong Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương về kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến (từ ngày 1.5.2021 - 30.10.2021).

Cử tri TP Thủ Dầu Một, Bình Dương kiến nghị trong một buổi tiếp xúc vởi Tổ đại biểu HĐND tỉnh, thành phố

Tỷ lệ giải quyết đạt kết quả khả quan

Theo ghi nhận, trong năm 2021, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 2543/UBND-NC ngày 11.6.2021 về việc tạm dừng hoạt động các Đoàn thanh tra và xác minh đơn khiếu nại, tố cáo, do đó đã ảnh hưởng đến tiến độ tham mưu giải quyết đơn. Mặc dù vậy, tỷ lệ giải quyết đơn của các cơ quan đạt kết quả khả quan: đơn do Đoàn ĐBQH chuyển đạt 66,6% (14/21 đơn); đơn do HĐND chuyển đạt 74% (23/31 đơn). Đây là kết quả đáng ghi nhận trong tình hình tỉnh vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân do Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuyển đến.

Tuy nhiên, việc báo cáo của các ngành và chính quyền địa phương các cấp còn chậm. Mặc dù Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng đôn đốc nhiều lần nhưng một số đơn vị vẫn chưa quan tâm tập trung giải quyết, trả lời, dẫn đến khó khăn cho công tác tổng hợp, thẩm tra giám sát giải quyết đơn thư, thậm chí có đơn vị được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không gửi báo cáo (UBND thành phố Thủ Dầu Một). Về công tác phản hồi việc tiếp nhận và kết quả giải quyết đơn, một số đơn thư khiếu nại, tố cáo do Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuyển đến chưa được các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết kịp thời. Một số đơn đã qua 2 kỳ giám sát nhưng vẫn chưa có phản hồi về việc tiếp nhận đơn và kết quả giải quyết về Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (UBND thành phố Thủ Dầu Một).

Số lượng đơn tồn, đang giải quyết hoặc không phản hồi của các cơ quan giải quyết đơn từ kỳ giám sát trước và trong giai đoạn này còn nhiều. Cụ thể: đơn do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển tồn 10 đơn; đơn do HĐND tỉnh chuyển tồn 15 đơn. Vẫn còn tình trạng bản án hoặc quyết định hành chính của các cấp đã có hiệu lực pháp luật, tuy nhiên cơ quan có thẩm quyền không thi hành dứt điểm dẫn đến người dân tiếp tục khiếu nại kéo dài.

Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm giải quyết

Từ thực tế trên, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban, ngành có thẩm quyền giải quyết đơn thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về việc thông báo thụ lý giải quyết đơn và báo cáo kết quả giải quyết đơn do Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuyển đến; đồng thời, tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về kết quả giải quyết đơn. Khẩn trương chỉ đạo các cơ quan tham mưu sớm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ cho việc theo dõi quá trình giải quyết và kịp thời trả lời đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, khắc phục tình trạng nhiều nơi, nhiều cấp nhận, chuyển đơn, gây mất thời gian xử lý và giải quyết.

Đối với các cơ quan giải quyết đơn, thư, đề nghị nghiêm túc rà soát, thực hiện thông báo kết luận của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với các đơn thư do Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND chuyển đến. Các đơn thư tồn đang giải quyết hoặc chưa phản hồi kết quả giải quyết, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn, sớm có kết quả trả lời cho người dân, nhằm nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn. Những vụ việc còn có vướng mắc, chưa có giải pháp giải quyết cụ thể, cần khẩn trương xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để sớm có kết quả giải quyết. Đồng thời, kịp thời thông báo đến người dân về lý do chưa giải quyết xong, tránh để vụ việc kéo dài gây bức xúc (10 đơn do Đoàn ĐBQH chuyển, 15 đơn do HĐND tỉnh chuyển).

Về 7 đơn do Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuyển đến nhưng chưa có phản hồi kết quả giải quyết, đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một nghiêm túc thực hiện trách nhiệm giải quyết đơn của người dân, khẩn trương thông báo thụ lý, giải quyết đơn về Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo quy định. Đồng thời, sớm giải quyết đơn để trả lời cho người dân và báo cáo kết quả giải quyết đơn về Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đối với các quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật, kết luận nhấn mạnh: cần tập trung thi hành dứt điểm, tránh tình trạng kéo dài dẫn đến khiếu nại, tố cáo. Những trường hợp đã xem xét thẩm tra, xác minh, giải quyết đúng quy định pháp luật, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hướng dẫn, giải thích vận động người dân chấp hành theo quy định.

NGUYỄN NHẬT

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tranh-de-vu-viec-ton-dong-keo-dai-jivnbfixf2-79522