Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tránh gây bức xúc trong nhân dân khi bỏ sổ hộ khẩu giấy

Công an tỉnh Hải Dương vừa đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi giải quyết thủ tục hành chính, tránh gây bức xúc trong nhân dân.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú giải quyết các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị sử dụng hết ngày 31.12.2022, Công an tỉnh vừa đề nghị thủ trưởng các đơn vị phối hợp chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh và người dân trên địa bàn phụ trách đầy đủ nội dung Nghị quyết số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Các đơn vị bố trí cán bộ hướng dẫn tại các điểm tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để giải thích cụ thể, rõ ràng cho người dân hiểu và thực hiện, tránh gây bức xúc trong nhân dân (đối với trường hợp thủ tục hành chính cần xuất trình giấy tờ giấy thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy). Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận "một cửa" các cấp và văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm khoản 3, điều 38, Luật Cư trú năm 2020, Nghị định 104/2022/NĐ-CP. Cán bộ được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo các phương thức sau: tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tra cứu thông tin cá nhân qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trên ứng dụng VNeID; sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bao gồm thiết bị đọc QR Code hoặc thiết bị đọc thẻ chip trên căn cước công dân gắn chip. Ngoài ra, chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ tại các bộ phận liên quan được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công áp dụng 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy để bảo đảm các đơn vị nắm rõ và xác định sử dụng phương thức gì.

DT