Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tránh lãng phí các công trình sau sáp nhập tại Nghệ An

Nghệ An đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; xóm, khối, bản và đã nhận được sự đồng thuận cao nhất là từ phía từ nhân dân. Thế nhưng, vấn đề đặt ra sau sáp nhập là giải quyết vấn đề thừa - thiếu cơ sở hạ tầng ở các địa phương. Điều này đang đòi hỏi các địa phương cần linh hoạt chuyển đổi mục đích để đảm bảo tính hợp lý nhất là tránh lãng phí các công trình xây dựng.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/video/tranh-lang-phi-cac-cong-trinh-sau-sap-nhap-tai-nghe-an-194831.htm